Mantra Jam by Shanti People

1
Ayodhya Vasi Ram Ram Ram Dasharatha Nandana Ram

Pateetha Pavana Janaki Jeevana Seetha Mohana Ram

 

2

Aum Tryambakam Yajaamahe Sugandhim Pushtivardhanam

Urvaarukamiva Bandhanaan-Mrityormuksheeya Maamritaat

 

3

Oṁ Namo Bhagavate Vāsudevāya

 

4

Hare Krishna Hare Krishna

Krishna Krishna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

5

Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvaartha Saadhike 

Sharanye Tryambake Gauri Naaraayani Namostute

 

6

Om Ugram Veeram Mahaa-Vishnum
Jwalantham Sarvatho Mukham
Nrisimham Bheeshanam Bhadram
Mrityu-Mrityum Namaamyaham

Namaste Narasimhaya